KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow
• prof. dr hab. Jacek M. Baranowski
• dr hab. inż. Leszek Bryja, prof. nadzw. PWr
• prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray 
• dr inż. Grzegorz Gawlik 
• prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska 
• prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk 
• prof. dr hab. Zbigniew Klusek 
• prof. dr hab. inż. Piotr Kula
• prof. dr hab. Sebastian Maćkowski 
• prof. dr hab. Jacek A. Majewski
• prof. dr hab. Ewa Mijowska 
• prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna 
• prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
• dr inż. Michał Strankowski 
• prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
• prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
• dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. nadzw. PW