Udział w konferencji prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa na adres: grafen2d@zut.edu.pl

WAŻNE TERMINY
30.04.2018  - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestników   
30.05.2018 - ostateczny termin przesyłania abstraktów 
29.06.2018 - ostateczny termin uiszczania opłat
24.09.2018 - rozpoczęcie konferencji