Udział w konferencji prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa na adres: grafen2d@zut.edu.pl

WAŻNE TERMINY
31.03.2017 - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestników   
30.05.2017 - ostateczny termin przesyłania abstraktów 
14.06.2017 - ostateczny termin uiszczania opłat
30.06.2017 - ostateczny termin nadsyłania pełnotekstowej publikacji według formatu Polish Journal of Chemical Technology
06.09.2017 - rozpoczęcie konferencji

 Przedłużono ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestników - do 20.04.2017