CEL KONFERENCJI

Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” to nowa inicjatywa wynikająca z prężnego rozwoju badań nad materiałami dwuwymiarowymi w polskich jednostkach naukowo-badawczych oraz z bardzo obiecujących ich możliwości aplikacyjnych. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem materiałami 2D, oraz wzrostem nakładów finansowych na badania nad nimi (m.in. w ramach programu GRAF‑TECH i innych finansowanych przez NCBR oraz NCN) zaistniała potrzeba głębszej integracji środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką badawczą. 


Jest to pierwsza konferencja z tego cyklu. Pozwoli ona na przegląd bieżących prac związanych z grafenem i innymi materiałami 2D oraz umożliwi ocenę możliwości zastosowania tych materiałów. Przegląd dotyczyć będzie zarówno badań podstawowych (eksperymentalnych i teoretycznych) prowadzonych w tej tematyce, jak i ich zastosowań.


Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” stanowić będzie interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, na którym spotkają się przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach, których prace ukierunkowane są na grafen i inne materiały 2D. Pozwoli to na stworzenie miejsca dla upowszechniania wyników badań i wymiany doświadczeń oraz integracji polskiego środowiska naukowego i przemysłowego, zainteresowanego opisaną tematyką. 


TEMATYKA
Grafen i inne materiały dwuwymiarowe:
  • wytwarzanie
  • charakterystyka
  • funkcjonalizacja/modyfikacja
  • biofunkcjonalizacja
  • modelowanie
  • zastosowanie np. w fotokatalizie, energetyce, biomedycynie itd.


Do pobrania: informator konferencji oraz program konferencji i lista posterów