KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski
• prof. dr hab. Jacek M. Baranowski
• prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
• dr inż. Grzegorz Gawlik
• prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
• prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
• prof. dr hab. Zbigniew Klusek
• prof. dr hab. inż. Piotr Kula
• prof. dr hab. Ewa Mijowska
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Missala
• prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
• prof. dr hab. Maciej Oszwałdowski
• dr inż. Krzysztof Penkala
• prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
• dr n. med. Jacek Podolski
• dr inż. Michał Strankowski
• prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
• dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW
• dr inż. Mariusz Zdrojek