KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca
• prof. dr hab. Ewa Mijowska
Sekretarze naukowi
• prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
• prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
• dr inż. Krzysztof Penkala
• dr n.med. Jacek Podolski
Sekretarze organizacyjni
• dr inż. Beata Zielińska
• dr inż. Zuzanna Wechterowicz
Członkowie
• mgr inż. Małgorzata Aleksandrzak
• mgr inż. Karolina Urbaś
• mgr inż. Sylwia Mijowska
• mgr inż. Karolina Wenelska
• inż. Wojciech Kukułka
• inż. Mateusz Dudziak