III Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D”
3rd Polish Conference „Graphene and 2D materials”


6-8 września 2017 r.
Szczecin


 Przedłużono ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestników - do 20.04.2017 obrazek
Autor: Horvat (Praca własna) [Public domain], Wikimedia Commons


 


ORGANIZATOR
Katedra Fizykochemii Nanomateriałów  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


obrazek MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT
al. Piastów 45, Szczecin