V Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D”
5th Polish Conference „Graphene and 2D materials”


19-21 września 2019 r.
Szczecin


PROGRAM KONFERENCJI


ABSTRAKTY KONFERENCYJNE obrazek
Autor: Horvat (Praca własna) [Public domain], Wikimedia Commons


 


ORGANIZATORZY
Katedra Fizykochemii Nanomateriałów  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Wydział Fizyki 
Uniwersytet Warszawski


obrazekobrazek MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT
al. Piastów 45, Szczecin