KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow
• dr hab. inż. Leszek Bryja, prof. nadzw. PWr 
• dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska 
• prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk 
• prof. dr hab. Zbigniew Klusek 
• prof. dr hab. Piotr Kossacki
• prof. dr hab. Sebastian Maćkowski 
• prof. dr hab. Jacek A. Majewski
• prof. dr hab. Ewa Mijowska 
• prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
• prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
• dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. nadzw. PW