PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI

prof. dr hab. Ewa Mijowska

Katedra Fizykochemii Nanomateriałów  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
tel. 91 449 4742 
e-mail: ewa.mijowska@zut.edu.pl   

 

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

dr hab. inż. Beata Zielińska

Katedra Fizykochemii Nanomateriałów  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
tel. 91 449 4299 
e-mail: grafen2d@zut.edu.pl