Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:
980 zł - opłata pełna
650 zł - opłata ulgowa dla doktorantów i studentów
 
Opłatę należy przelać na podane obok konto bankowe do dnia 19.07.2019

Opłata konferencyjna obejmuje:
· udział w sesjach naukowych
· materiały konferencyjne
· kawę i herbatę podczas przerw w obradach
· obiady w czasie konferencji
· uroczystą kolację

 Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów hoteli, które uczestnicy rezerwują sami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie będzie zwracana, a materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą. Istnieje możliwość zastępstwa za osobę nieobecną.