Udział w konferencji prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa na adres: grafen2d@zut.edu.pl

WAŻNE TERMINY
28.06.2019  - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestników   
05.07.2019 - ostateczny termin przesyłania abstraktów 
19.07.2019 - ostateczny termin uiszczania opłat
19.09.2019 - rozpoczęcie konferencji