III Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D”
3rd Polish Conference „Graphene and 2D materials”


6-8 września 2017 r.
Szczecinobrazek
Autor: Horvat (Praca własna) [Public domain], Wikimedia CommonsORGANIZATOR
Zakład Nanotechnologii
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT
al. Piastów 45, Szczecin